advelox Charter

De site www.advelox.com is een website voor medische informatie; de applicatie Advelox is een veilig tool voor digitale communicatie tussen patiënten en zorgverstrekkers. Advelox vervangt geenszins de raadpleging van de zorgverstrekkers (bv in geval van nood). Advelox versterkt de therapeutische link tussen patiënten en hun zorgverstrekkers.

De patiënt gaat akkoord met het volgende :

  • Respecteren van de privacy van de zorgverstrekker en zijn familie.
  • Respecteren van de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot de overdracht van gezondheidsgegevens.
  • Zorgen voor de beschikbaarheid van geanonimiseerde gebruiksgegevens om de Advelox © applicatie te kunnen verbeteren, promoten, verrijken en om het sociaaleconomisch impact van Advelox © te kunnen analyseren.
  • Verspreiding en overdracht vermijden van informatie die de relatie die hij heeft met de zorgverstrekker in gevaar brengt.
  • Aanleveren van duidelijke en nauwkeurige informatie om de medische zorg te optimaliseren.
  • Zich onthouden van elk oordeel, opmerkingen die het kader van de medische relatie overschrijden.
  • Gebruik maken van de Advelox © applicatie, enkel en alleen maar voor het verspreiden van informatie inzake menswetenschappen.
  • Aanvaarden om informatie te ontvangen over chronische ziekten in de context van primaire, secundaire of tertiaire preventie.
  • Zich ertoe verplichten om de medisch-administratieve afdeling van Advelox © (contact at advelox dot com) onverwijld op de hoogte te brengen van elke storing die de goede werking van Advelox © zou kunnen beïnvloeden.

Het charter kan op elk moment door de uitgever worden aangepast om te voldoen aan alle wettelijke, jurisprudentiële, redactionele of technische wijzigingen. De gebruiker moet zich vóór elke navigatie richten tot nieuwste versie van het handvest. Het handvest maakt integraal deel uit van de algemene gebruisvoorwaarden van de site.