advelox 2 nieuwe INAMI-codes om COVID-19 te bestrijden

Er zijn 2 nieuwe RIZIV-codes gecreëerd. Het doel van deze codes is het voorkomen van verplaatsingen van patiënten en daarmee de verspreiding van de ziekte.

De eerste code is bedoeld om patiënten telefonisch te sorteren, de tweede code is bedoeld voor therapeutische monitoring. In beide gevallen gebeurt de communicatie op afstand (telefoon) en
moet u uw patiënt duidelijk kunnen identificeren.

Hier is de volledige beschrijving van de 2 codes:

Nummer 101990 Doelstelling: Advies vertrekking op afstand (telefoon) voor de COVID-19-triage
Betaling: € 20 aan cf derdebetaling per efact. Geldigheid: 1 keer per patiënt Administratief:
– Toevoeging van een aantekening in het medisch dossier van de patiënt
– Telefonisch contact, datum
– Anamnese en symptomen – Advies aan de patiënt – Aard van afgegeven documenten

Nummer: 101135 Doelstelling: Therapeutische controle op afstand (telefonisch) om de verplaatsing
van de patiënt te vermijden (bijvoorbeeld monitoring van hartproblemen, diabetes, COVID-19, enz.)

Vergoeding: € 20, – aan cf derdebetaling per efact Geldigheid: 1 keer per 7 dagen per patiënt
Administratief:
– Toevoeging een aantekening in het medisch dossier van de patiënt
– Telefonisch contact, datum)
– Reden voor dit advies (bv. therapeutische follow-up, enz.)
– Mogelijke aanpassingen aan het therapeutische regime
– Aard van afgegeven documenten

 

Bronnen:
Koninklijk besluitKoninklijk besluit PDF

https://www.numerikare.be/nl/nieuws/coronavirus-et-teleconsultations-20-euros-d-honoraire-pour-les-mg-mais-aussi-pour-les-specialistes.html

Nota: Vanaf 17/03/2020 is Advelox 100% gratis voor de duur van de COVID-19-crisis en voor minimaal 6 maanden.