Privacybeleid

 • Persoonlijke gegevens verzameld
  1. Om de Gebruiker toegang te verschaffen tot de kenmerken en voordelen van de Advelox©-site en de uitvoering van verzoeken / bestellingen die aan Zorgverleners worden verzonden, verzamelt en verwerkt het Bedrijf de volgende gegevens over Gebruikers:

   Persoonlijke gegevens: Doeleinden:
   achternaam voornaam

   om de gebruiker te identificeren

   adres (zakelijk en / of privé)

   om een ​​factuur in te stellen na het bestellen van Advelox©-services

   Identiteitskaart (alleen Zorgverlener)

   om de identiteit van de zorgverlener te verifiëren

   het mobiele telefoonnummer

   zodat we een verband kunnen leggen tussen

   patiënten en hun zorgverleners

   om de identiteit van de gebruiker te verifiëren

   eMail adres

   zodat we een verband kunnen leggen tussen

   patiënten en hun zorgverleners

   om de identiteit van de gebruiker te verifiëren

   om contact op te nemen met de gebruiker en hem/haar te informeren

   het wachtwoord

   om de gebruikerstoegang tot Advelox© te beveiligen

   De foto

   om een ​​betere identificatie van de gebruiker mogelijk te maken

   geslacht

   om de gebruiker correct te benaderen

   Bedrijf of organisatie

   om uw bedrijf of organisatie op de factuur weer te geven

   de gegevens betreffende de verzoeken:

   • de datum van het verzoek en van elk element van de uitwisseling,
   • de categorie van het verzoek,
   • de gecontacteerde Zorgverlener
   • de Zorgverlener die het verzoek heeft aanvaard,
   • de inhoud van de uitwisseling in de vorm van tekst en, indien van toepassing, bestanden die bij de uitwisselingen zijn gevoegd,
   • de evaluatie gegeven door de patiënt

   om gebruikers in staat te stellen hun uitwisselingen bij te houden

   om Advelox© toe te laten anonieme statistieken te maken over het gebruik van de Advelox©-diensten

   de inhoud, de informatie over de betrokken zorgverlener (s) en de evaluatie blijft exclusief toegankelijk voor patiënten en zorgverleners en zal niet worden gedeeld met andere partijen

   de lijst met zorgverleners die de patiënt heeft geselecteerd om de patiënt in staat te stellen zijn zorgverlenersnetwerk te visualiseren en te beheren (standaard toe te voegen, te verwijderen en in te stellen)

   de gegevens met betrekking tot het contactverzoek van andere patiënten en zorgverleners:

   1. de datum,
   2. de naam van de persoon om contact op te nemen,
   3. zijn eMail adres en / of
   4. zijn mobiele nummer;
   om patiënten en zorgverleners in staat te stellen andere patiënten en zorgverleners uit te nodigen om zich te registreren op Advelox© en Advelox©-services te gebruiken
   het IP-adres van de gebruiker om de Advelox© gebruiker te kunnen identificeren
   opt-in / opt-out voor de anonieme analyse van informatie met betrekking tot het gebruik van Advelox©-services om Advelox© in staat te stellen uw gebruiksinformatie anoniem te analyseren om het platform te verbeteren en om statistische analyses m.b.t gezondheidseconomie mogelijk te maken.
   opt-in / opt-out op de informatiedienst die Advelox© zijn leden biedt om Advelox© de leden van het Advelox©-platform via eMail te informeren
  2. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen, welke gegevens door het Bedrijf worden verzameld en verwerkt met de striktste vertrouwelijkheid. Om de Gebruiker toegang te geven tot de functionaliteiten van de Advelox©-site en elk verzoek / requests / vragen / bestelling dat naar een Zorgverlener te kunnen sturen, is de verzamelde informatie uitsluitend bedoeld voor Advelox© en de gesolliciteerde Zorgverleners rechtstreeks of via de wachtdienst, en dus niet voor andere Zorgverleners en/of derden
  3. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om de gegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn, evenals de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden. In het geval van een verzoek / requests / vragen / bestelling met betrekking tot de ” due care “, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk het mandaat van het Bedrijf om de vereiste informatie automatisch over te dragen aan de Zorgverlener die is verzocht voor de gevraagde dienst. Als de Gebruiker beslist om de voogdij te vragen, machtigt hij / zij het Bedrijf uitdrukkelijk om automatisch door te gaan met de aanvullende overdracht van de nodige informatie naar de Zorgverlener die op de aanvraag voor de gevraagde dienst reageert.
 • verklaringen:
  1. De informatie die over de Gebruiker wordt verzameld, wordt door Advelox© automatisch verwerkt en, indien nodig, overgedragen aan de Zorgverlener die de Gebruiker heeft aangewezen / gevraagd om hem een ​​”due care” te retourneren. In ieder geval zal de informatie niet worden doorgestuurd naar een andere Zorgverlener of een derde tenzij de Wet anders bepaalt.
  2. De doelstellingen van ADVELOX© zijn:

   te zorgen voor de exploitatie, verbetering en ontwikkeling van technische hulpmiddelen om de functionaliteiten van de Advelox©-site en uitwisselingen tussen Zorgverleners en Gebruikers te optimaliseren;

   om online een directory van Zorgverleners online beschikbaar te stellen, bij te werken en beschikbaar te maken;

  3. ADVELOX© beschikt, als gegevensbeheerder, over IT-middelen om verzoeken / requests / vragen / bestellingen online in te schakelen en te beheren. Onverminderd artikel 10.2.2 is de geregistreerde informatie online gereserveerd voor de juiste doeleinden van de verzoek / requests / vragen / bestelling en kan deze alleen rechtstreeks en / of onrechtstreeks via de wachtdienst via de website aan de door de Gebruiker aangewezen ontvanger worden gecommuniceerd om de nodige “due care” te verschaffen. In het geval van een aanvraag die door de wachtdienst wordt behandeld, zal deze informatie ook worden meegedeeld aan de Zorgverlener die oorspronkelijk door de Gebruiker is aangewezen. Elke persoon kan via zijn Gebruikersaccount de communicatie en, in voorkomend geval, de rectificatie of de verwijdering van informatie hierover verkrijgen, door een kennisgeving te sturen naar het hoofdkantoor van de onderneming Blijde Inkomstlaan, 1 te 1050 Brussel (België) of door een e-mail te sturen naar het adres support@Advelox.com door zijn identiteit te vermelden (achternaam, voornaam, e-mailadres en kopie van zijn identiteitsbewijs).
  4. De website is onderworpen aan de volgende controle-instantie:

   De Commissie voor de bescherming van de privacy (België)
   Rue de la Presse 35
   1000 Brussel
   Tel. +32 2 274 48 00
   Fax +32 2 274 48 10
   e-mail: commission@privacycommission.be
   Website: http://www.privacycommission.be/
 • Duur van het bewaren van gegevens:
  1. De persoonlijke gegevens worden gedurende een maximale duur als volgt bewaard:
  2. Beheer van Gebruikers- en bestelaccounts: gegevens over personen die « due care » bestellen en bestellingen die tot het verzoek om uitschrijving zijn gedaan;
  3. Beheer van diensten: gegevens met betrekking tot de bestelde diensten, maximaal 1 maand van de aanbetaling;
  4. Zorgverleners accountbeheer: activeringsperiode van het account;
  5. Beheer van de Zorgverleners-directory: dagelijkse update;
  6. Analyse en meting van de aanwezigheid van de site: maximaal 15 maanden na de storting.
  7. Over het algemeen heeft de Gebruiker / Zorgverlener het recht om te allen tijde een gestructureerd bestand, de overdracht aan een andere aanbieder en de uitwissing van zijn persoonlijke gegevens op aanvraag via het contactadres aan te vragen
 • Informatie over gegevensbeveiliging:

  Alle gegevens die op de website worden verzameld, worden opgeslagen in datacentra die uitsluitend in de Europese Unie zijn gevestigd. De vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens tijdens de communicatie tussen de Gebruiker / Zorgverlener en de Website worden gegarandeerd door een authenticatiecertificaat en een HTTPS-beveiligingsprotocol.

 • cookies:

  Als u zich bij Advelox©-services registreert, zorgt het gebruik van Advelox©-services ervoor dat u op een anonieme wijze wordt geïdentificeerd. Dit betekent dat we kunnen zien hoe u door onze oplossing navigeerde zonder de link naar uw persoonlijke identiteit te maken. De cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker en die de bezoeken gebruiksvriendelijker maken , en die hem toestaan de ​​verbinding te maken met de site.

  De website maakt gebruik van verschillende cookies:

  1. Gebruikersaccount. Deze cookies registreren een unieke identificatie die het onderhoud van de verbinding van de Gebruiker met de Site mogelijk maakt. Deze cookies bevatten geen directe nominatieve informatie.
  2. Beveiliging. Naast beveiligingsanalyses op servers, gebruikt de Site cookies om de beveiliging te verbeteren en mogelijk kwaadaardig gedrag te identificeren.
  3. Navigatie. Met deze cookies kunt u de inhoud aanpassen die specifiek voor elke Gebruiker wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: toon een uitlegpagina tijdens een eerste bezoek aan een dienst; bewaar display of sorteer voorkeuren; etc. Deze cookies bevatten geen nominatieve informatie.

  Als u deze tracking wilt vermijden, kunt u zich afmelden door de beschikbare toestemmingen in uw persoonlijke profiel te verwijderen of de instellingen van uw browser aan te passen, zodat deze cookies weigert.

  De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal aanpassen zodat cookies worden geweigerd. U moet uw instellingen instellen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u uw instellingen kunt aanpassen: