Advelox : Vraag en Antwoord

1. Krijg ik een volledig consultatie via Advelox© ?
Advelox© is geen vervanging voor de raadpleging die op het cabinet van de zorgverstrekker plaats vindt. De reden is dat U een lichamelijk onderzoek moet kunnen uitvoeren, hetgeen geenszins via een communicatiemiddel zoals Advelox© kan worden gedaan. Advelox© wil patiënten helpen snel antwoorden te krijgen op een hele reeks medisch gerelateerde vragen die opkomen na een consultatie of na ontslag uit een ziekenhuis. Afhankelijk van de vraag kan u uw patiënt mogelijk vragen om terug te keren naar uw praktijk.
2. Kan ik een eerste diagnose krijgen via Advelox© ?
Nee, Advelox© is geen vervanging voor de consultatie waarbij een eerste diagnose wordt gesteld en een behandelingsschema wordt opgesteld.
3. Kan ik een voorschrift ontvangen via Advelox© ?
Advelox© maakt het mogelijk om voorschriften te genereren via de officiële procedure als gevolg van het adviesverzoek en een gerelateerd gesprek met uw verzorger.
4. Kan ik een video-gesprek voeren dankzij Advelox© ?
Nee, videogesprekken worden niet voorgesteld door Advelox© . De Belgische Orde der Geneesheren is geen voorstander van dit communicatiemiddel, aangezien dit de vervanging van de consultatie zou kunnen aanmoedigen. (zie vraag 1)
5. Wat gebeurt er wanneer mijn zorgverstrekker niet beschikbaar is?
U kunt wachten tot hij/zij beschikbaar wordt of het verzoek annuleren. In geval van een aanvraag van het type 'medisch advies' kan u beslissen om uw verzoek naar een collega zorgverstrekker te sturen. De communicatie blijft volledig transparant voor uw eigen zorgverstrekker die op de hoogte wordt gehouden, zelfs als een collega uw verzoek beantwoordt. Zie ook vraag 7 en de Advelox© Privacy Policy.
6. Wat gebeurt er wanneer mijn zorgverstrekker nog geen lid is van Advelox© ?
Advelox© neemt contact met hem op en stelt hem de Advelox© services voor. Als hij/zij snel accepteert om lid te worden, kan hij/zij nog steeds uw verzoek in behandeling nemen. Zo niet, zie vraag 5
7. Wie heeft toegang tot de communicatie met mijn zorgverstrekkers?
De inhoud van een verzoek en de gerelateerde antwoorden zijn alleen zichtbaar voor u en uw zorgverstrekker (en de collega zorgverstrekker waarnaar u het verzoek stuurt, als u dat beslist in het geval van een aanvraag van het type 'medisch advies', zie vraag 5). Advelox© crypteert de informatie zodanig dat de uitwisseling van informatie tussen u en de zorgverleners te allen tijde veilig is en in overeenstemming met de voorschriften inzake data privacy wordt gehouden. Raadpleeg voor meer informatie het Advelox© -privacy beleid.
8. Hoeveel betaal ik voor mijn adviesaanvragen?
Advelox© stelt verschillende lidmaatschapsformules voor met een verscheidenheid aan diensten. Telkens wanneer u Advelox© gebruikt om een ​​verzoek te verzenden, brengt het systeem u een aantal punten in rekening van een bepaald bedrag dat u via de gekozen lidmaatschapsformule hebt gekocht. Elke heen en weer communicatie-uitwisseling (van jezelf en van je verzorger) geeft plaats aan de afschrijving van je account van 1 punt. Hoe preciezer een vraag is, hoe minder heen en weer communicatie tussen u en uw zorgverstrekker nodig zal zijn.
9. Krijg ik een vergoeding voor de kosten van het gebruik van Advelox© ?
RIZIV vergoedt nog geen digitale interacties van welke aard dan ook
10. Aan wie kan ik medische adviesaanvragen richten met Advelox© ?
U zult in staat zijn om uw zorgverstrekkers te bepalen die u raadpleegt. De huisarts is meestal de hoofdzorgverstrekker. Rondom hem/haar kunt u andere zorgverstrekkers selecteren, zoals specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen, ...
11. Wie controleert de identiteit van de zorgverstrekkers?
Advelox© zal ervoor zorgen dat alle geregistreerde zorgverstrekkers gecertificeerd zijn door hun officiële instanties op het moment van registratie. Advelox© heeft ook een systeem opgezet om de identiteit van de zorgverleners verder te valideren.
12. Kan ik Advelox© gebruiken om te voorkomen dat ik naar de afdeling voor spoedgevallen moet gaan?
Nee, Advelox© is geen vervanging voor spoedgevallen. Bel in geval van nood het nummer in uw land (112 in de EU).
13. Welke informatie verzamelt Advelox© ?
Advelox© verzamelt geen informatie over de uitgewisselde inhoud van de communicatie, noch over de naam van de zorgverstrekkers met wie u de informatie uitwisselt. Deze informatie blijft volledig vertrouwelijk. Advelox© verzamelt alleen anonieme informatie over de manier waarop gebruikers op het platform navigeren om het platform in de toekomst verder te verbeteren. Advelox© verzamelt ook op anonieme wijze feedback over het socio-economisch impact van Advelox© . Dit gebeurt op vrijwillige basis. via enquêtes.
14. Hoeveel moet ik betalen voor het gebruik van Advelox© services?
Advelox© biedt verschillende abonnementsformules, afhankelijk van uw behoeften. Elk plan biedt een ander dienstenaanbod en heeft een andere prijs. Advelox© werkt met punten die bij elk abonnement worden verstrekt. Raadpleeg voor meer informatie het Advelox© puntensysteem